Bestyrelse

Frederik Munk Larsen (Formand, musikerrepræsentant)
Anders Larsen (musikerrepræsentant)
Anette Vandsø
Claus Olesen
Signe Klejs
Regin Petersen
Mette Nielsen, suppleant (musikerrepræsentant)