Århus Sinfonietta på SUSÅ-festival

Søndag den 3.september 2017 kl.15 spiller Århus Sinfonietta igen på SUSÅ-festivalen,
Grønnegades Kaserne, Kulturcenter Næstved.
Festivalen fylder 25 år i år, og temaet er “Vindue mod Danmark”.

Program:

Pelle G.Holmgren: Run
Per Nørgård: Arcana
H.H.Nordstrøm: Cycle III The Seasons (Uropførelse)

Karl Aage Rasmussen:  Twin dream
T.Agerfeldt Olesen: Liebesbriefe

Lidt om musikken:

Pelle Gudmundsen-Holmgren: Run
RUN lægger heftigt ud, men bevæger sig senere ind i en sekvens med høje, svage toner i basunen ledsaget af den dybe basklarinet, mens begyndelsens pulseren stadig tikker i baggrunden. Med genvunden kraft fortsætter satsen med korte indskud for at vende tilbage til begyndelsen, som afrundes med det dybe B, basunens og stykkets første tone. Hele vejen hersker der rastløshed – måske får man det indtryk, at instrumenterne som sådan ikke er villige holdspillere, men at de hiver og skubber i forskellige harmoniske retninger.

Per Nørgård: ARCANA (1970) – for accordeon, el-guitar og slagtøjj
ARCANA betyder mysterier, hemmeligheder, og ved første øjekast forekommer titlen måske ulogisk: Partituret ser ganske klart, enkelt og troskyldigt ud. De samme 4-5 toner går igen og igen i alle stemmerne i en helt tilsigtet monotoni. Men efterhånden som de tre musikere begynder at lege med materialet (accentuere enkelte toner, ændre tempoet i tonegrupperne osv.) afdækkes lag efter lag af små hemmeligheder – ikke blot i den enkelte stemme, men også i helheden. Rytmiske og dynamiske forskydninger og bølgeforskydninger opstår i spillets evigt motoriske forløb. Ubønhørligt styres musikerne mod stigende tekniske og musikalske problemer i et slags crescendo, som munder ud i et tilsyneladende kaos. Her afsløres imidlertid blot endnu nogle hemmeligheder, som Nørgård har gemt på i de indledende stadier. Og bedst som man mener at kunne ånde lettet op, følger en forrygende finale.

Hans-Henrik Nordstrøm: Cycle III The Seasons
Værket falder i fire dele, der tager udgangspunkt i årets fire årstider: Forår, sommer, efterår og vinter.
Årets cyklus, oplevet i Danmark, har meget store udsving i lys og mørke og temperaturerne, som dikteres af solens position på himlen. Lever man midt i naturen, borte fra byerne, bliver årets cyklus med tiden til ens egen cyklus. Og altså en del af ens eget liv. Konstant.

Karl Aage Rasmussen: Twin Dream
Most people know a specific kind of dreams which may turn up again and again, partly unchanged.

Thomas Agerfeldt: Liebesbriefe
Liebesbriefe’s afgørende substans er en privat brevveksling, hvis tanker gennemtrænger musikken på flere planer: som ord, der ikke bliver udtalt, men spillet, og altså læst og formidlet musikalsk af nogle af musikerne, fragmenter af brevene synges eller tales af vokalsolisten og nogle af ordene trænger igennem stykket som talte sætninger, fremmedgjort af det elektroniske medie. Stykket hviler ikke på den kromatiske skala, men på et toneområde, hvori alle tænkelige tonehøjder er mulige, som i fuglesang. Mange af musikerne konfronteres med et nodebillede, der for det meste ikke definerer nogen tonehøjder – tonerne er noteret i et tomt område, der kun definerer omtrent hvor tonehøjden befinder sig. Dette skaber en latent usikkerhed, som også er et af brevenes vigtigste omdrejningspunkter: Usikkerheden ved et liv, der leves i den absolutte nutid og det absolutte nærvær, er brevenes gennemgående tema, og altså også stykkets. Det afsluttende Credo er over et digt (Credo) af Nelly Sachs.